ទស្សនា Liverpool 2-2 Manchester City| EPL Highlight Week 7 ដោយសេរី | TrueID