ទស្សនា Miss Universe Thailand 2022 EP01 Part 01 ដោយសេរី | TrueID