ទស្សនា Brentford 0-1 Chelsea | EPL Highlight Week 8 ដោយសេរី | TrueID