ទស្សនា Norwich City 0-0 Brighton | EPL Highlight Week 8 ដោយសេរី | TrueID