ពិតទេ មនុស្សប្រុស បើចង់សល់លុយ​ ត្រូវឆាប់យកប្រពន្ធ? - TrueID