ដរាបណានៅតែក្រាស់ តារានិករទាំងនេះមិនឈប់តាមឡើយ - TrueID

ដរាបណានៅតែក្រាស់ តារានិករទាំងនេះមិនឈប់តាមឡើយ

November 18, 2022

យល់ដឹង៖ ការមានអ្នកថ្មីចូលមកក្នុងជីវិត អាចធ្វើឲ្យអ្វីៗប្រែប្រួល និងអាចធ្វើឲ្យអ្នកបំភ្លេចនូវរាល់បញ្ហា ឬការឈឺចាប់ដែលធ្លាប់មានពីមុនទៀតផង។ មានមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនតែងប្រាថ្នាសង្សារភ្លាមៗនោះទេ សុំត្រឹមតែមាន Crush ក៏អស់ចិត្ត។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

តោះមកស្គាល់តារានិករមួយចំនួន ដែលនៅតែតស៊ូជានិច្ច ដើម្បីក្រាស់ ៖

១. Leo ♌️ បើបានក្រាស់ហើយ តារានិករនេះមិនខ្លាចក្នុងការទៅញ៉ែគេទេ គឺហ៊ានគ្រប់បែបយ៉ាង ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែក្រាស់ចាប់អារម្មណ៍វិញ។

២. Scorpio ♏️ គោលបំណងរបស់តារានិករនេះ គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានក្រាស់មកធ្វើជាសង្សារ បើទោះបីជាគេស្អប់យ៉ាងណាក៏ដោយ។ 

៣. Gemini ♊️ បើដឹងថាខ្លួនឯងចូលចិត្តនរណាម្នាក់ហើយ តាម reply story របស់គេរហូតទាល់តែគេចាប់អារម្មណ៍វិញទោះបីជាគេមិន reply ក៏ដោយ។ បើញ៉ែហើយ គឺដឹងតែបានធ្វើសង្សារហើយ។

៤. Capricorn ♑️ សុភាពក៏សុភាព តែបើបានក្រាស់ដើរកាត់វិញ ដឹងតែលេងទឹកមុខដាក់ហើយ។ ឃើញជាមនុស្សធ្មឹងៗទេ តែក៏ញ៉ែមិនណយដែរ។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...