តារានិករទាំងនេះស្រលាញ់ខ្លាំង តែក៏តឹងរ៉ឹងខ្លាំង - TrueID

តារានិករទាំងនេះស្រលាញ់ខ្លាំង តែក៏តឹងរ៉ឹងខ្លាំង

September 19, 2022

យល់ដឹង៖ មនុស្សម្នាក់ៗមានភាពខុសគ្នា នៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ពួកគេនីមួយៗ ដោយអ្នកខ្លះក៏មានការធូររលុងចំពោះដៃគូ តែអ្នកខ្លះទៀតអាចមានការឈ្លានពានបិទសិទ្ធ ដោយសារតែភាពប្រច័ណ្ឌរបស់ពួកគេ។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

តោះមកស្គាល់កំពូលដៃគូ ដែលតឹងរ៉ឹងខ្លាំងបំផុត ៖

១. Scorpio ♏️ ខណៈពេលដែលអ្នក មិនចូលចិត្តឲ្យគេគ្រប់គ្រង តែអ្នកតែងចង់មានភាពជាម្ចាស់ លើដៃគូរបស់អ្នក និងទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នក។ 

២. Leo ♌️ អ្នកអាចមានការប្រច័ណ្ឌខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថា អ្នកកំពុងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ ពីដៃគូរបស់អ្នក។

៣. Taurus ♉️ ខណៈពេលដែលអ្នកមិនខ្វល់នឹង ការជឿជាក់លើដៃគូរបស់អ្នក អ្នកថែមទាំងមានបំណង ចង់គ្រប់គ្រងលើទំនាក់ទំនងមួយទាំងមូលផងដែរ។

៤. Aries ♈️ នៅពេលអ្នក ចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងទាំងមូល អ្នកចង់ឲ្យដៃគូរបស់អ្នក យកចិត្តទុកដាក់ មិនបែងចែកច្រើន ហើយឲ្យពួកគេផ្តោតលើអ្នកជានិច្ច។

៥. Cancer ♋️ អ្នកមិនចង់ចេញមក ដូចកំពុងតោងលើដៃគូពេកទេ ប៉ុន្តែអ្នកក៏តស៊ូឥតឈប់ឈរ ក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌរបស់អ្នកណាស់ដែរ។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...