ឃើញមុខក្មេងៗ តិចថាអាយុតិច! តារា K-Pop ទាំងនេះ ចូលវ័យ ៣០ ឆ្នាំក្រោយហើយ - TrueID

ឃើញមុខក្មេងៗ តិចថាអាយុតិច! តារា K-Pop ទាំងនេះ ចូលវ័យ ៣០ ឆ្នាំក្រោយហើយ

October 22, 2022

កម្សាន្ត៖ ធ្មេចបើកៗ ឆ្នាំ ២០២៣ នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយ។ ហើយអាយុរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក៏ដើរទៅមុខ និងកើនមួយឆ្នាំទៀត ពិសេសរូបសម្រស់ក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនោះដែរ។

ហើយបើក្រឡេកមកមើលតារា K-Pop ល្បីៗមួយចំនួនខាងក្រោមនេះ បច្ចុប្បន្នយើងឃើញសម្រស់ មុខមាត់របស់ពួកគេក្មេងៗមែនទែន ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ខាងមុខនេះ អាយុ​ពួកគេនឹង​ឈាន​ចូល​វ័យ ៣០ ឆ្នាំ​ហើយ ប៉ុន្តែមើលទៅនៅតែក្មេងស្អាតមិនសមអាយុច្រើនសោះ៕

តោះចង់ជ្រាបថា តារាណាខ្លះ​នឹង​ឈាន​ចូល​វ័យ ៣០ ឆ្នាំ​ហើយ ឆ្នាំក្រោយនេះ? តាមដានខាងក្រោម៖

១.D.O (EXO)

D.O កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយក្រុម EXO នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១២ កាលពីអាយុ ១៩ ឆ្នាំ។

D.O
D.O

២.Ravi (VIXX)

កើត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយ​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ជាមួយ VIXX នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២ កាលពី​អាយុ ១៩ ឆ្នាំ។

Ravi
Ravi

៣.Suga (BTS)

កើតនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយ BTS នៅថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ កាលពីអាយុ ២០ ឆ្នាំ។

Suga
Suga

៤.Mino (WINNER)

កើតនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយក្រុម WINNER នៅថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅអាយុ ២១ ឆ្នាំ។

Mino
Mino

៥.Yuna (Brave Girls)

កើតនៅថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានចូលរួមជាមួយ Brave Girls នៅថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅអាយុ ២២ ឆ្នាំ។

Yuna
Yuna

៦.Inseong (SF9)

កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបង្ហាញខ្លួនជាមួយក្រុម SF9 នៅថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅអាយុ ២៣ ឆ្នាំ។

Inseong
Inseong

៧.Taemin (SHINee)

កើតនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយក្រុម SHINee នៅថ្ងៃទី ២២ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨ នៅអាយុ ១៤ ឆ្នាំ។

Taemin
Taemin

៨.Luna ក្រុម f(x)

កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបង្ហាញខ្លួនជាមួយ f(x) នៅថ្ងៃទី ៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩ នៅអាយុ ១៦ ឆ្នាំ។

Luna
Luna

៩.Bomi (Apink)

កើតនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបង្ហាញខ្លួនជាមួយ Apink នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១១ នៅអាយុ ១៧ ឆ្នាំ។

Bomi 
Bomi 

១០.Eunji (Apink)

កើតនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយ Apink នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១១ នៅអាយុ ១៧ ឆ្នាំ។

Eunji
Eunji

១១.Hyerin (EXID)

កើតនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបង្ហាញខ្លួនជាមួយក្រុម EXID នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ នៅអាយុ ១៨ ឆ្នាំ។

Hyerin
Hyerin

១២.Hui (PENTAGON)

កើតនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយ PENTAGON នៅថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅអាយុ ២៣ ឆ្នាំ។

Hui
Hui

១៣.Mark (GOT7)

កើតនៅថ្ងៃទី ៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយ GOT7 នៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ នៅអាយុ ២០ ឆ្នាំ។

Mark
Mark

១៤.Minhyuk (MONSTA X)

កើតនៅថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយក្រុម MONSTA X នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅអាយុ ២១ ឆ្នាំ។

Minhyuk
Minhyuk

១៥.Kihyun (MONSTA X)

កើតនៅថ្ងៃទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយក្រុម MONSTA X នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅអាយុ ២១ ឆ្នាំ។

Kihyun
Kihyun

១៦.Youngbin (SF9)

កើតនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយក្រុម SF9 នៅថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅអាយុ ២២ ឆ្នាំ។

Youngbin
Youngbin

ប្រភព៖ koreaboo

ទាក់ទងជាមួយ:
តារាកូរ៉េរូបភាព
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...