បង្ហាញមុខតារា Kpop ជាប់ជា Best Visual សម្រស់ល្អដាច់គេ ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២! - TrueID