តារានិករទាំងនេះ មិនចេះយល់មុខអ្នកណាទេ ត្រូវថាក៏ថាហ្មង! - TrueID

តារានិករទាំងនេះ មិនចេះយល់មុខអ្នកណាទេ ត្រូវថាក៏ថាហ្មង!

September 8, 2022

យល់ដឹង៖ ការនិយាយត្រង់ៗ មិនជាអ្វីដែលខុសឡើយ តែអ្វីដែលពិបាកទទួលយកគឺ ពេលខ្លះពាក្យសម្ដីមួយចំនួន គឺពិតជាធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់។ មានមនុស្សមួយចំនួន មិនហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ ឬមតិច្រើនឡើយ ព្រោះខ្លាចថា វាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភាគីម្ខងទៀត។ ផ្ទុយទៅវិញមានមនុស្សមួយចំនួនទៀត ដែលមិនសូវយល់មុខអ្នកណាទេ ត្រូវថាក៏ថា នូវអ្វីដែលពួកគេចង់ ឬមើលឃើញ ដោយមិនគិតពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃឡើយ។ 

រូបតំនាង
រូបតំនាង

ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីមនុស្សតារានិករ ដែលនិយាយត្រង់ៗ មិនយល់មុខអ្នកណាឡើយ ៖

១. Aries ♈️ 

២. Virgo ♍️ 

៣. Leo ♌️ 

៤. Libra ♎️ 

៥. Sagittarius ♐️ 

៦. Capricorn ♑️ 

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...