ស្រីៗតារានិករទាំងនេះ ចង់បានភាពកក់ក្ដៅបំផុត ពេលមានសង្សារ - TrueID

ស្រីៗតារានិករទាំងនេះ ចង់បានភាពកក់ក្ដៅបំផុត ពេលមានសង្សារ

October 26, 2022

យល់ដឹង៖ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានមិត្តស្រី ដែលជាតារានិករទាំងនេះ សូមមើលថែនាងឲ្យបានល្អ និងស្វែងយល់ឲ្យបានច្រើន នូវអ្វីដែលនាងចង់ឲ្យអ្នកធ្វើចំពោះនាង ព្រោះនាងគឺជាមនុស្សដែលចង់បានភាពកក់ក្ដៅណាស់។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

មកស្គាល់ពួកគេខាងក្រោមនេះ ៖

១. Taurus ♉️ នាងចង់ឱ្យអ្នកទុកទូរស័ព្ទចោលពេញមួយយប់ ដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យនាង។

២. Virgo ♍️ នាងចង់ឱ្យអ្នក ចំណាយពេលតិចជាមួយមិត្តភក្តិរបស់អ្នក និងចំណាយពេលច្រើនជាមួយនាង។

៣. Gemini ♊️ នាងចង់ឲ្យអ្នកនឹងថើប ហើយឱបនាងឲ្យបានច្រើន ដោយមិនរំពឹងពីរឿងលើសពីនេះ។

៤. Cancer ♋️ នាងចង់ឲ្យអ្នកនឹងធ្វើអ្វី ដែលនាងបានប្រាប់ជាលើកដំបូង ជំនួសឱ្យការប្រាប់ពីរបីដងទើបធ្វើ។

៥. Leo ♌️ នាងចង់ឲ្យអ្នក និយាយអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នក ដោយនាងមិនចាំបាច់អង្វរអ្នក ឱ្យបើកចំហរ។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...