តារានិករទាំងនេះរៀនដាច់ដៃចោល ឲ្យតែបានលើសគេ - TrueID

តារានិករទាំងនេះរៀនដាច់ដៃចោល ឲ្យតែបានលើសគេ

November 4, 2022

យល់ដឹង៖ មានមនុស្សខ្លះ ដែលចង់ដឹងចង់ឃើញគ្រប់យ៉ាង។ នៅពេលដែលប្រធានបទចាប់ផ្តើម សំណួររបស់ពួកគេ នឹងចាប់ផ្តើមឡើងដែរ។ ពួកគេចង់ដឹងគ្រប់យ៉ាង អំពីប្រធានបទឲ្យបានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយ ឲ្យតែបានឈ្នះមនុស្សដទៃទៀត។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

តោះមកស្គាល់ពួកគេខាងក្រោម ៖

១. Capricorn ♑️ មនុស្សទាំងនេះ ចូលចិត្តរៀនអ្វីដែលថ្មី។ មនុស្ស​ទាំងនេះ​ក៏ចូលចិត្ត​ធ្វើ​ដំណើរដែរ ​ព្រោះ​តាម​រយៈ​វា ​ពួកគេ​ស្វែង​រក​អ្វី​ដែល​ថ្មីបាន ជាងមនុស្សទូទៅ។

២. Virgo ♍️ មនុស្សទាំងនេះ អាចអង្គុយនៅកន្លែងមួយ បានច្រើនម៉ោង សម្រាប់កាសិក្សា។ ជាលទ្ធផល មនុស្សទាំងនេះ ទទួលបានតំណែងខ្ពស់ជាចម្បង ក្នុងការងារ ឬការសិក្សាណាមួយ។ 

៣. Sagittarius ♐️ តារានិករ Sagittarius តែងអន្ទះសារចង់ឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃអ្វីមួយ ប៉ុន្តែមនុស្សទាំងនេះមិនអង្គុយ តែសិក្សាច្រើនម៉ោងទេ។

៤. Aquarius ♒️  មនុស្សទាំងនេះចូលចិត្ត អានសៀវភៅណាស់។ ពួកគេក៏ចូលចិត្ត អនុវត្តជាក់ស្តែងផងដែរ។ ពួកគេអនុវត្តអ្វីមួយក្នុងជីវិត លុះត្រាតែពួកគេយល់ច្បាស់អំពីវាប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...