បើនិយាយរឿងរៀបការ តារានិករទាំងនេះ សុំគិតប្រាំឆ្នាំសិន - TrueID

បើនិយាយរឿងរៀបការ តារានិករទាំងនេះ សុំគិតប្រាំឆ្នាំសិន

October 21, 2022

យល់ដឹង៖ មនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយថា អាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រូវបានប្រៀបធៀប ដូចជាស្ថានសួគ៌មួយដែលមិនអាចខ្វះបាន។ យ៉ាងណាមិញមនុស្សមួយចំនួន នៅតែមានការមិនច្បាស់ចិត្ត ទៅលើអ្វីមួយ បើទោះជាដល់ថ្ងៃរៀបការក៏ដោយ ពីព្រោះវាជារឿងមួយ ដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិត។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

មកស្គាល់តារានិករមួយចំនួនខាងក្រោម ដែលគិតយូរបំផុត រឿងរៀបការ ៖

១. Taurus ♉️ អ្នកមិនប្រាកដថា អ្នកគួរជឿទុកចិត្តទៅលើដៃគូរបស់អ្នក ឬក៏អត់។ អ្នកមានអារម្មណ៍ថា ការស្វែងរកមនុស្សម្នាក់ដែលល្អឥតខ្ចោះ គឺវាពិតជាពិបាក និងមិនងាយនោះទេ។

២. Capricorn ♑️ អ្នកមិនប្រាកដថា អ្នកជឿថាមានសុភមង្គល ឬអត់នៅពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនោះទេ។ អ្នកមានអារម្មណ៍ថា អ្វីៗនឹងប្រែជាអាក្រក់បន្ទាប់ពីមួយរយៈ ពេលដែលអ្នកធ្វើឲ្យមានកំហុសអ្វីមួយ។

៣. Pisces ♓️ អ្នកមិនប្រាកដថា អ្នកជឿលើគោលគំនិតនៃការរៀបការទាំងមូលឬអត់។ អ្នកធ្លាប់បានឃើញការលែងលះ រញ៉េរញ៉ៃច្រើនពេកពីមុនមក ដែលមិនអាចគិតថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជារឿងល្អបាន។

៤. Aries ♈️ អ្នកមិនប្រាកដថា អ្នកគួរជឿរហូតឬអត់ អំពីសេចក្ដីស្នេហាមួយនេះ អ្នកមិនដឹងថាការសម្រចចិត្តមួយនេះ ត្រឹមត្រូវឬអត់។ អ្នកមានអារម្មណ៍ថា អ្វីៗត្រូវបញ្ចប់នៅទីបំផុត នៅថ្ងៃណាមួយ។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...