ស្មោះក៏ស្មោះ ខូចក៏ខូច តារានិករទាំងនេះ បានមួយចប់! - TrueID

ស្មោះក៏ស្មោះ ខូចក៏ខូច តារានិករទាំងនេះ បានមួយចប់!

September 5, 2022

យល់ដឹង៖ បើនិយាយពីមនុស្សស្មោះមួយចប់ គឺកម្រណាស់ តែមនុស្សមួយចំនួនខ្លះទៀតបានមួយចប់តែម្ដង ស្មោះក៏ស្មោះ ខូចក៏ខូច។ តែមនុស្សប្រភេទនេះ ទោះបីជាខូច ញ៉ែច្រើន សម្ដីព្រាន តែបើបានស្រលាញ់ហើយ គឺស្មោះសាហាវ។

ដូច្នេះហើយ ទើបគេថាកុំមើលមនុស្សតែសំបកក្រៅ ព្រោះភាពស្មោះត្រង់ដែលគេបង្ហាញ អាចលាក់បាំងភាពខិលខូចពីខាងក្នុងបាន។

តោះមកស្គាល់កំពូលតារានិករ ដែលស្មោះក៏ស្មោះ ខូចក៏ខូច ខាងក្រោមនេះ ៖

១. Aries ♈️ 

២. Gemini ♊️

៣. Virgo ♍️ 

៤. Leo ♌️

៥. Libra ♎️ 

៦. Scorpio ♏️ 

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...