ខឹងល្មមៗលួងទៅ! តារានិករទាំងនេះឆេវឆាវសាហាវ - TrueID

ខឹងល្មមៗលួងទៅ! តារានិករទាំងនេះឆេវឆាវសាហាវ

September 11, 2022

យល់ដឹង៖ អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថា មិនមែនមនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពអត់ធ្មត់ទាំងអស់នោះទេ។ ពេលខ្លះការអត់ធ្មត់របស់មនុស្សម្នាក់ៗ តែងតែមានកំណត់ ហើយពួកគេអាចនឹងអាចផ្ទុះកំហឹង ចេញមកក្រៅបាន។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

មកស្គាល់កំពូលតារានិករដែលឆេវឆាវ សាហាវបំផុតទាំងអស់គ្នា៖

១. Leo ♌️ ពេលដែលមានអ្វីដែលរារាំង ឬមិនដូចអ្វីដែលអ្នកគិត អ្នកនឹងប្រែជាមួម៉ៅ ហើយបញ្ចេញដាក់អ្នកដ៏ទៃ ហើយពេលខ្លះ អាចនឹងគ្មានហេតុផលក៏ថាបាន។

២. Aries ♈️ អ្នកចាប់ផ្តើមជជែកវែកញែក ហើយបញ្ចប់វា ទោះបីជាភាគីម្ខាងទៀត មិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជជែកតវ៉ាក៏ដោយ ហើយកំហឹងរបស់អ្នកនឹងផ្ទុះឡើងមក។

៣. Aquarius ♒️ គេគ្រប់គ្នាមិនងាយយល់ពីអ្នកឡើយ អាចគិតថាអ្នកមិនសូវគិតអ្វីច្រើន ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំហឹងរបស់អ្នកផ្ទុះឡើង វានឹងក្លាយជាការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រង។

៤. Pisces ♓️ អ្នកអាចដកកំហឹងខ្លះ ចេញមកបានងាយ ប៉ុន្តែពេលខ្លះ គ្មានអ្វីអាចកាត់វាបានទេ ហើយនោះជាពេលដែលអ្នកបំផ្ទុះវាចេញមក។

៥. Sagittarius ♐️ នៅពេលដែលភ្នំភ្លើងរបស់អ្នកបានផ្ទុះ វានឹងគ្របដណ្តប់អ្វីៗទាំងអស់ នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងខឹងខ្លាំង ប៉ុន្តែវាមិនមានរយៈពេលយូរទេ។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...