បានទៅលេងជប៉ុន កុំភ្លេចទៅលេងស្ពានថ្មដ៏ល្បីល្បាញទាំង ៥នេះ គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់! - TrueID