ប្រុសស្អាត ចរិត Cool ច្រើនតែលង់នឹងស្រីៗតារានិករទាំងនេះ - TrueID

ប្រុសស្អាត ចរិត Cool ច្រើនតែលង់នឹងស្រីៗតារានិករទាំងនេះ

September 9, 2022

យល់ដឹង៖ មនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពទាក់ទាញផ្ទាល់ខ្លួន ដែលពួកគេអាចកែលម្អបាន ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះ យើងចង់ផ្តោតលើ ភាពទាក់ទាញ និងគុណសម្បត្តិល្អៗ ទាំងអស់ដែលមនុស្សទាំងអស់មាន។ ជាពិសេសយើងនឹងនិយាយអំពី ចរិតលក្ខណៈល្អបំផុតរបស់មនុស្សស្រី ដែលបុរសៗដែលមានចរិត Cool  Cool ប្រាថ្នាចង់បាន។ 

រូបតំនាង
រូបតំនាង

តោះមកស្គាល់តារានិករស្រីៗ ដែលមនុស្សប្រុសចរិត Cool Cool តែងប្រាថ្នា ៖

១. Scorpio ♏️ 

២. Capricorn ♑️ 

៣. Taurus ♉️ 

៤. Leo ♌️ 

៥. Pisces ♓️ 

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...