វិធីជួយឲ្យតារានិករនីមួយៗ បង្កើតស្ដង់ដារកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ - TrueID

វិធីជួយឲ្យតារានិករនីមួយៗ បង្កើតស្ដង់ដារកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងឆ្នាំ ២០២៣

December 29, 2022

យល់ដឹង៖ មនុស្សម្នាក់តែងតែ ធ្លាប់មានកំហុសរៀងៗខ្លួន មិនមែនតែងតែត្រូវ ឬល្អឥតខ្ចោះរហូតទេ។ ពេលខ្លះក៏មានពេលដែលធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្ស Toxic បានដែរ ដូច្នេះត្រូវរៀនចេះគ្រប់គ្រង កុំឲ្យវាមកគ្របដណ្ដប់បាន។

រូបតំណាង
រូបតំណាង

តោះមកដឹងពីចំណុច បង្កើតស្ដង់ដាររបស់អ្នកឡើងវិញ ខាងក្រោមនេះ ៖

១. Aries ♈️ អ្នក​គួរ​តែ​ឈប់​តាំង​ចិត្ត​ សម្រាប់​អាជីព​ដែល​មិន​បំពេញតាម​ចិត្ត​អ្នកទៀតទៅ។

២. Taurus ♉️ អ្នក​គួរ​ឈប់​និយាយ​រក​មិត្តភក្ដិ ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​អ្នកធ្លាក់​ចុះ ហើយ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​អន់​ចិត្ត​ ចំពោះ​ខ្លួន​ឯង។

៣. Gemini ♊️ អ្នក​គួរ​ឈប់​ដោះស្រាយ​ទំនាក់ទំនង ​ដែល​ជា​ប្រភព​នៃ​ភាព​តានតឹង​សម្រាប់​អ្នកទៀត។

៤. Cancer ♋️ អ្នក​គួរ​តែ​ឈប់​ដោះស្រាយ​ ជាមួយដៃគូ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា ​អ្នក​មិន​គ្រប់គ្រាន់។

៥. Leo ♌️ អ្នកគួរតែឈប់តាំងលំនៅ នៅជាមួយអាជីពដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថា មិនចង់បាន និងមិនពេញចិត្ត។

៦. Virgo ♍️ អ្នក​គួរ​តែ​ឈប់​នៅ​ជាមួយ​មិត្តភក្ដិ​ដែល​បញ្ចេញ​មតិ​លើ​ចំណុច​ខ្វះខាត​របស់​អ្នក ​ជំនួស​ឲ្យ​ភាពខ្លាំង​របស់​អ្នក។

៧. Libra ♎️ អ្នក​គួរ​ឈប់​ដោះស្រាយ ​ចំពោះ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បាន​គេ​ព្រងើយកន្តើយ មិន​ឲ្យ​តម្លៃ និង​មិន​គោរពអ្នកទៀតទៅ។

៨. Scorpio ♏️ អ្នក​គួរ​ឈប់​ដោះស្រាយ​ជាមួយដៃគូ​ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​សង្ស័យ​ពី​តម្លៃ​របស់​អ្នក និង​ទេពកោសល្យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក។

៩. Sagittarius ♐️ អ្នក​គួរ​តែ​បញ្ឈប់​ការ​តាំង​ចិត្ត ​សម្រាប់​មិត្តភាព​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ តែ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវ​ការ​អ្វី​មួយ​។

១០. Capricorn ♑️ អ្នក​គួរ​ឈប់​ដោះស្រាយ​ ចំពោះទំនាក់ទំនង​ដែល​អ្នក​ជា​ មនុស្សម្នាក់ដែលឲ្យតម្លៃ និង​ផ្តល់​ក្តី​ស្រលាញ់​តែម្នាក់ឯង។

១១. Aquarius ♒️ អ្នកគួរតែឈប់តាំងលំនៅ នៅជាមួយអាជីពដែលអ្នកបានបាត់បង់ ការរំភើប និងភាពរីករាយរបស់អ្នក។

១២. Pisces ♓️ អ្នកគួរតែឈប់ដោះស្រាយ ជាមួយដៃគូដែលមិនចង់គាំទ្រអ្នកទៀតទៅ។

ប្រភព: thoughtcatalog

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...