ចៀសបានចៀសទៅ! បើអ្នកកើតក្រោមតារានិករ Leo កុំលង់ស្នេហ៍ Sign ទាំងនេះ - TrueID

ចៀសបានចៀសទៅ! បើអ្នកកើតក្រោមតារានិករ Leo កុំលង់ស្នេហ៍ Sign ទាំងនេះ

August 26, 2022

យល់ដឹង៖ មិនមែន​មនុស្ស​ទាំងអស់ សុទ្ធ​តែជាមនុស្សដែល​អ្នក​អាច​បន្តដំណើរទៅមុខ ​ជាមួយ​បាននោះ​ទេ ព្រោះ​អ្នក​មិន​អាច​ជា​សត្រូវ ​នឹង​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​បាន​ទេ ហើយអ្នក​ក៏​មិន​អាច​ធ្វើ​ជា​មិត្ត ​នឹង​សត្រូវ​បាន​ដែរ។ ត្រូវដឹងថា តើអ្នកចុះសម្រុងជាមួយនរណាខ្លះមុននឹងព្យាយាមស្គាល់ម្នាក់នោះ។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

Leos គឺត្រូវគ្នាតិចបំផុតជាមួយ Taurus និង Scorpio ។ ជាមួយនឹង Taurus ពួកគេអាចមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាច្រើន។ តារានិករទាំងពីរ គឺរឹងមាំហើយរឹងរូស សម្រាប់អ្វីមួយ ដើម្បីទទួលបាននូវអ្វីដែលពួកគេចង់បាន។ Scorpio ប្រហែលជា ជាមនុស្សមានឆន្ទៈខ្លាំងពេក សម្រាប់ Leo (មានន័យថា តារានិករទាំងពីរ ពិតជាស្រដៀងគ្នាពេក) ។

តារានិករដែលផ្ទុយពី Leo គឺ Aquarius មិនមែនតែងតែជាដៃគូដ៏ល្អនឹងគ្នានោះទេ ព្រោះ Leo ប្រហែលជាគិតថា Aquarius ដាច់ឆ្ងាយពេក និងលាក់អារម្មណ៍ពេក។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...