ឈ្លោះគ្នា? តារានិករទាំងនេះរកតែឈ្នះទេ - TrueID

ឈ្លោះគ្នា? តារានិករទាំងនេះរកតែឈ្នះទេ

November 1, 2022

យល់ដឹង៖ មនុស្សយើងម្នាក់ៗ មានប្រភេទខុសៗគ្នាទៅតាមមនុស្ស និងតាមរយៈតារានិករផងដែរ មិនថាអត្តចរិតស្រលាញ់ ស្អប់ ឬឈ្លោះប្រកែកទេ។ តែចំពោះតារានិករទាំងនេះវិញ បើមិនបានឈ្នះពេលឈ្លោះប្រកែកគ្នា គឺមិនសុខចិត្តឡើយ។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

មកស្គាល់កំពូលក្បាលរឹងខាងក្រោមនេះ ៖

១. Taurus ♉️ កុំព្យាយាមឈ្លោះជាមួយពួកគេ បើឈ្នះហើយ ទើបពួកគេស្ងាត់មាត់។ 

២. Scorpio ♏️ បើជៀសបាន កាន់តែល្អ។

៣. Leo ♌️ ធ្វើជាមិនខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកនិយាយទេ ហើយធ្វើជាមិនលឺអ្វីទាំងអស់។

៤. Aquarius ♒️ ប្រសិនបើពួកគេគិតថាពួកគេត្រូវ គឺពួកគេពិតជាត្រូវហើយ។

៥. Capricorn ♑️ តែងតែដឹងពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ហើយគិតថាខ្លួនឯងត្រូវ។

៦. Aries ♈️ ប្រឹងប្រកែកថា អ្នកជាអ្នកខុស  ហើយឲ្យអ្នកបិទមាត់។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...