ប៉ុណ្ណឹងមានអីអស្ចារ្យ! ជប់លៀងចេញអាល់ប៊ុមថ្មី J-Hope ចំណាយលុយអស់មិនស្ទើរទេ - TrueID