តារាៗទាំងនេះ សុទ្ធតែប្រើឈ្មោះពិតក្នុងវិស័យ Kpop! - TrueID

តារាៗទាំងនេះ សុទ្ធតែប្រើឈ្មោះពិតក្នុងវិស័យ Kpop!

July 18, 2022

កូរ៉េខាងត្បូង​ ៖ នៅពេលនិយាយអំពីការជ្រើសរើសឈ្មោះប្រើប្រាស់លើឆាកដែលយើងហៅថា Stage Name មានតារា Kpop ខ្លះពួកគេសម្រេចចិត្តដាក់ថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្នុងនាមជាIdolsតែមានតារាៗខ្លះពួកគេសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះពិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ឈ្មោះលើឆាកផងដែរ។

ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះ អ្នកគាំទ្របានចែករំលែកបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកក្រុមចម្រៀងស្រីប្រុសមកពីក្រុមល្បីៗ ដែលកើតមកមានសមឈ្មោះជាតារា ហើយសុទ្ធតែសម្រេចប្រើឈ្មោះពិតរបស់ពួកគេមកប្រឡួកក្នុងវិស័យ Kpop ដ៏ពេញនិយមនេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាតារា Kpop ទាំង ១៣ នាក់ ដែលសុទ្ធតែសម្រេចប្រើឈ្មោះពិតរបស់ពួកគេ ក្នុងវិស័យ Kpop ៖

១. Wonyoung (IVE) ឈ្មោះពេញគឺ Jang Wonyoung

Wonyoung 
Wonyoung 

២. Hwanwoong (ONEUS) ឈ្មោះពេញគឺ Yeo Hwanwoong

Hwanwoong 
Hwanwoong 

៣. Seungkwan (SEVENTEEN) ឈ្មោះពេញគឺ Boo Seungkwan

Seungkwan 
Seungkwan 

៤. Jeno (NCT)ឈ្មោះពេញគឺ Lee Jeno

Jeno 
Jeno 

៥. Seonghwa (ATEEZ) ឈ្មោះពេញគឺ Park Seonghwa

Seonghwa 
Seonghwa 

៦. Ryujin (ITZY)ឈ្មោះពេញគឺ Shin Ryujin

Ryujin 
Ryujin 

៧. Kazuha (LE SSERAFIM) ឈ្មោះពេញគឺ Nakamura Kazuha

Kazuha 
Kazuha 

៨. San (ATEEZ)ឈ្មោះពេញគឺ Choi San

San 
San 

៩. Momo (TWICE)ឈ្មោះពេញគឺ Hirai Momo

Momo 
Momo 

១០. HueningBahiyyih (Kep1er) ឈ្មោះពេញគឺ Huening Bahiyyih Jaleh

Huening Bahiyyih
Huening Bahiyyih

១១. Jungkook(BTS) ឈ្មោះពេញគឺ Jeon Jungkook

Jungkook 
Jungkook 

១២. Bang Chan(Stray Kids) ឈ្មោះពេញគឺ Christopher Chan Bang

Bang Chan
Bang Chan

១៣. Sakura (LESSERAFIM) ឈ្មោះពេញគឺ Miyawaki Sakura

Sakura 
Sakura 

ប្រភព ៖ Koreaboo

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...