ធ្លាប់ដាច់យប់តាមដានអត់? នេះជារឿងកូរ៉េ ពេញនិយមបំផុតលើ Netflix ឆ្នាំ 2022 - TrueID

ធ្លាប់ដាច់យប់តាមដានអត់? នេះជារឿងកូរ៉េ ពេញនិយមបំផុតលើ Netflix ឆ្នាំ 2022

October 27, 2022

កម្សាន្ត៖ ពិតណាស់ យើងមិនអាចប្រកែកបានទេថា ផលិតករនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានក្លាយជាដៃគូសហការជាមួយ Netflix សុទ្ធតែមានស្នាដៃល្អៗ និងអស្ចារ្យខ្លាំង។

ជាពិសេស រឿងភាគកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ជាគ្រាប់ពេជ្ររះចែងចាំងនៅលើ Netflix ផងដែរ ដែលមកទល់ពេលនេះរឿងភាគកូរ៉េជាច្រើនត្រូវបានចាក់ផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់។ ហើយរឿងនីមួយៗក៏ទទួលបានការគាំទ្រ ល្បីសុះសាយ និងរកប្រាក់ចំណូលបានរហូតខ្ទង់លានដុល្លារ។

ជាក់ស្ដែង នៅឆ្នាំ ២០២២ នេះ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៧ ខែតុលា) តើរឿងភាគកូរ៉េពេញនិយមបំផុតនៅលើ Netflix ដែលមានទស្សនិកជនទូទាំងពិភពលោកតាមដានដាច់យប់ ដាច់បាយ ដាច់ទឹក មានរឿងណាខ្លះ?

ខាងក្រោមនេះ ជាចំណាត់ថ្នាក់ទាំង ១៥ នៃរឿងភាគកូរ៉េល្បីនៅលើ Netflix ៖

១.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១៥ រឿង Juvenile Justice

រឿង Juvenile Justice
រឿង Juvenile Justice

២.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១៤ រឿង All of Us Are Dead

រឿង All of Us Are Dead
រឿង All of Us Are Dead

៣.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១៣ រឿង Sh**ting Stars

រឿង Sh**ting Stars
រឿង Sh**ting Stars

៤.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១២ រឿង Squid Game

រឿង Squid Game
រឿង Squid Game

៥.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១១ រឿង The Sound of Magic

រឿង The Sound of Magic
រឿង The Sound of Magic

៦.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១០ រឿង Ghost Doctor

រឿង Ghost Doctor
រឿង Ghost Doctor

៧.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៩ រឿង My Liberation Notes

រឿង My Liberation Notes
រឿង My Liberation Notes

៨.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៨ រឿង Little Women

រឿង Little Women
រឿង Little Women

៩.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៧ រឿង Business Proposal

រឿង Business Proposal
រឿង Business Proposal

១០.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦ រឿង Through The Darkness

 រឿង Through The Darkness
 រឿង Through The Darkness

១១.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥ រឿង Our Blues

រឿង Our Blues
រឿង Our Blues

១២.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៤ រឿង Twenty-Five Twenty-One

រឿង Twenty-Five Twenty-One
រឿង Twenty-Five Twenty-One

១៣.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ រឿង Tomorrow

រឿង Tomorrow
រឿង Tomorrow

១៤.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ រឿង Alchemy of Souls

រឿង Alchemy of Souls
រឿង Alchemy of Souls

១៥.ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ រឿង Extraordinary Attorney Woo

រឿង Extraordinary Attorney Woo
រឿង Extraordinary Attorney Woo

ប្រភព៖ sanook

ទាក់ទងជាមួយ:
តារាកូរ៉េភាពយន្ត
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...