មើលពីក្រៅឃើញស្មោះ! តារានិករទាំងនេះចិត្តរេដូចចុងស្រល់ - TrueID

មើលពីក្រៅឃើញស្មោះ! តារានិករទាំងនេះចិត្តរេដូចចុងស្រល់

September 1, 2022

យល់ដឹង៖ ចិត្តរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗ គឺពិតជាមិនទៀងនោះទេ អ្នកខ្លះមើលទៅចិត្តរេ ប៉ុន្តែធាតុពិត គឺស្មោះខ្លាំងណាស់ ចំនែកឯអ្នកខ្លះទៀត ខំប្រឹងធ្វើខ្លួនឲ្យមើលទៅ ដូចជាស្មោះត្រង់ណាស់ តែតាមពិតចិត្តរេដូចចុងស្រល់។

ក្នុងចំណោមតារានិករទាំងអស់ ក៏មានតារានិករមួយចំនួន ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងយល់ច្រលំថា ពួកគេជាមនុស្សស្មោះត្រង់ ទាំងដែលការពិតពួកគេពូកែបោក ហើយឆាប់ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេឆាប់អស់ចិត្ត ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ នៅពេលដែលធុញទ្រាន់។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

តោះយើងមកស្គាល់តារានិករទាំងនោះ ខាងក្រោមនេះ ៖

១. Gemini ♊️ អ្នកណាមិនស្គាល់តារានិករ ដែលមានចិត្តពីរ។

២. Aquarius ♒️ ឆាប់ប្ដូរអារម្មណ៍ ដោយសារតែឆាប់ធុញ។

៣. Scorpio ♏️ កំពូលព្រាន ពូកែខាងញ៉ែ។

៤. Leo ♌️ ឆាប់ខឹង ឆាប់ងរ ឆាប់អស់ចិត្ត។

៥. Virgo ♍️ ចិត្តដាច់ណាស់ ដូច្នេះកុំឲ្យពួកគេខកចិត្ត។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...