តារានិករដែលចូលចិត្ត Friendzone គេចោលបំផុត - TrueID

តារានិករដែលចូលចិត្ត Friendzone គេចោលបំផុត

September 6, 2022

យល់ដឹង៖ គូស្វាមីភរិយាជោគជ័យជាច្រើន ទទួលស្គាល់ថាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ ចាប់ផ្តើមដោយមិត្តភាពតែប៉ុណ្ណោះ ដែលក្រោយមកក្លាយជាចំណងគូជីវិត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ បើមនុស្សដែលអ្នកចូលចិត្ត និងមានចិត្តលើម្នាក់នោះ មើលមិនឃើញអ្នកលើសពីមិត្តទេ តើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា?

រូបតំនាង
រូបតំនាង

ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកបង្ហាញ ពីតារានិករមួយចំនួន ដែលចូលចិត្ត Friendzone គេចោលបំផុត ៖

១. Gemini ♊️ Gemini អាចចំណាយពេលច្រើន ជាមួយមនុស្សម្នាក់ហើយនៅតែមិនមានអារម្មណ៍ថា ត្រូវការនៅជាមួយម្នាក់នោះរហូត។ ដូច្នេះប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ ព្យាយាមបង្ខំពួកគេឲ្យមានអារម្មណ៍អ្វីមួយ ពួកគេនឹងធ្វើចាត់ទុកម្នាក់នោះ នៅក្នុង Friendzone ពួកគេភ្លាមៗ។

២. Virgo ♍️ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់មិនបំពេញតាមតម្រូវការទាំងអស់ នៅក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកគេទេនោះ ពួកគេប្រាកដជា ចាត់ទុកអ្នកត្រឹមតែជាមិត្តភក្ដិប៉ុណ្ណោះ។ 

៣. Aquarius ♒️ Aquarians ចូលចិត្តចំណាយពេលតែម្នាក់ឯង ហើយការគិតអំពីការប្តេជ្ញាចិត្ត គឺមិនសប្បាយចិត្តចំពោះពួកគេឡើយ។ ពួកគេមិនចូលចិត្តធ្វើអ្វីមួយ ឲ្យស៊ីជម្រៅជាមួយអារម្មណ៍ ហើយទំនងជាចាត់ទុកអ្នក ធ្វើជាមិត្តភក្តិឆាប់រហ័ស។

៤. Leo ♌️ ដោយមានភាពរឹងចចេស Leo នឹងចាត់ទុកអ្នកនៅក្នុង Friendzone ប្រសិនបើទិដ្ឋភាពនៃទំនាក់ទំនង មិនត្រូវតាមការចង់បានរបស់ពួកគេ។ 

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...