ស្នេហ៍គ្រាដំបូងមានន័យបំផុត សម្រាប់តារានិករទាំងនេះ - TrueID

ស្នេហ៍គ្រាដំបូងមានន័យបំផុត សម្រាប់តារានិករទាំងនេះ

October 21, 2022

យល់ដឹង៖ ខណៈពេលដែលស្នេហាដំបូងរបស់អ្នកអាច ឬមិនអាចក្លាយជាការពិត ក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យ​អារម្មណ៍នោះ គ្របដណ្ដប់ លើគោលដៅអនាគតរបស់អ្នកបានដែរ។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

មកស្គាល់តារានិករទាំង  នេះដែលមានទំនោរពិបាកនឹងបំភ្លេចស្នហ៍គ្រាដំបូង របស់ពួកគេបំផុត ៖

១. Libra ♎️ ទោះ​ជា​ពួក​គេ​បាន​បែក​គ្នា ​​ពួក​គេ​នៅ​តែ​គិត​ដល់​ម្នាក់នោះ​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត។ ពួក​គេ​អាច​នឹង​ឈាន​ទៅ​រក​ចំណង​ស្នេហ៍​ថ្មី ប៉ុន្តែ​វា​ស្ទើរតែ​គ្មានអ្វីរារាំង ​មិន​ឱ្យ​នឹក​ឃើញ​សង្សារ​ដំបូង​របស់​ពួក​គេ​។

២. Taurus ♉️ គេត្រូវការពេលវេលាខ្លះសម្រាប់ពួកគេ ដើម្បីបើកចំហរចំពោះបុគ្គលថ្មី តែពួកគេនៅតែចង់រក្សាអារម្មណ៍ចាស់។ ដោយវិធីនេះ វាពិតជាលំបាកសម្រាប់ពួកគេ ក្នុងការយកឈ្នះលើស្នេហាគ្រាដំបូងរបស់ពួកគេ។ 

៣. Cancer ♋️ Cancer ពិតជាពិបាកលុបស្នេហាដំបូងណាស់។ ខណៈពេលដែលពួកគេប្រហែលជា បានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីលុបការចងចាំទាំងអស់របស់ពួកគេ ពួកគេនៅតែគ្មានជម្រើស ដែលអាចយកឈ្នះចិត្តនោះបាន។

៤. Pisces ♓️ វា​មិន​ងាយ​ទេ​ សម្រាប់​ពួក​គេ​ ក្នុង​ការ​ឈាន​ទៅ​មុខ ​ពី​ស្នេហាគ្រា​ដំបូង​របស់​ពួក​គេ។ ពួក​គេ​អាច​នឹង​រំសាយ​អារម្មណ៍​របស់​ពួក​គេ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ពួក​គេ​ជា​ទូទៅ​នឹង​សង្កត់​ធ្ងន់​ចំពោះ​អ្នកចាស់ជាង។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...