ទោះស្រលាញ់ខ្លាំង ក៏តារានិករទាំងនេះពិបាកនិយាយចេញមកដែរ - TrueID

ទោះស្រលាញ់ខ្លាំង ក៏តារានិករទាំងនេះពិបាកនិយាយចេញមកដែរ

November 6, 2022

យល់ដឹង៖ ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក គឺជាពាក្យបីម៉ាត់ ដែលមានឥទ្ធិពលអាចបង្កើត ឬបំបែកទំនាក់ទំនងណាមួយបាន។ វាមិនត្រឹមតែបន្ថែមទម្ងន់បន្ថែមទៀត ដល់ទំនាក់ទំនងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដ៏ទៃដឹងថា អ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីនាំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក ទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់។ 

រូបតំនាង
រូបតំនាង

ទោះជាយ៉ាងណាក៏តារានិករទាំងនេះ ពិបាកនិយាយបាក្យនេះចេញបំផុត ទោះគេស្រលាញ់អ្នកក៏ដោយ ៖

១. Scorpio ♏️ ការ​និយាយ​ថា ​ពួកគេ​ស្រលាញ់​នរណា​ម្នាក់​ បង្ហាញ​ពី​ភាព​ងាយ​រងគ្រោះ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ និងជា​អ្វី​ដែល​ពួកគេ​មាន​ការ​លំបាក​ ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​មតិ និងអារម្មណ៍។

២. Virgo ♍️ ពួកគេ​មិន​ចូលចិត្ត​របស់​ដែល​ស្រោប​ទៅដោយស្ករនោះ​ទេ ដូច្នេះហើយពួកគេ​ចង់​ធ្វើឲ្យ ប្រាកដថា​ពេលវេលា​ត្រឹមត្រូវ ហើយ​ពួកគេ​ទាំងពីរ​មានចិត្តតែមួយ។

៣. Capricorn ♑️ នៅពេលនិយាយអំពី Capricorn ពួកគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហា ខណៈពេលដែលនិយាយថា ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នកព្រោះពួកគេចង់ ឲ្យប្រាកដមុនពេលនិយាយវាខ្លាំងៗ ចេញពីចិត្ត។

៤. Aquarius ♒️ ការនិយាយថា ខ្ញុំស្រលាញ់អ្នក មិនមែនជារឿងតូចតាចទេ។ ដូច្នេះហើយ ពួកគេគ្រាន់តែនិយាយវា នៅពេលដែលពួកគេគិតថាបុគ្គលនោះ សមនឹងទទួលបានវា។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

ទាក់ទងជាមួយ:
ជីវិតយុវវ័យស្នេហា
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...