ទាំងនេះជាអ្នករាំល្អបំផុត ប្រចាំក្រុម Kpop ជំនាន់ទី ៤ - TrueID

ទាំងនេះជាអ្នករាំល្អបំផុត ប្រចាំក្រុម Kpop ជំនាន់ទី ៤

October 29, 2022

កម្សាន្ត ៖ ចំណុចទាក់ទាញមួយ ក្នុងចំណោមចំណុចទាក់ទាញជាច្រើន របស់ K-Pop គឺការរាំ ប៉ុន្តែតើយើងមានអ្នករាំដ៏អស្ចារ្យ ជាច្រើននៅក្នុង K-Pop ដែរឬទេ?

ជាមួយនឹង K-Pop ជំនាន់ទី ៤ ដែលកំពុងកើនឡើង និងផ្តល់ឲ្យយើងនូវការសម្តែង ដ៏មានអានុភាពគ្មានទីបញ្ចប់ មាន Idol ពិសេសៗជាច្រើន ដែលត្រូវជ្រើសរើស ថាជាអ្នករាំដ៏អស្ចារ្យ ដែលអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តសមត្ថភាពពួកគេខ្លាំង។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាអ្នករាំល្អបំផុតមួយចំនួន នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម K-Pop មកពីក្រុមជំនាន់ទី ៤ ៕

១. hyunjin សមាជិកក្រុម stray kids

 hyunjin 
 hyunjin 

២. Wooyoung សមាជិកក្រុម ATEEZ

Wooyoung
Wooyoung

៣. Juyeon សមាជិកក្រុម The Boyz

Juyeon
Juyeon

៤. Yeonjun សមាជិកក្រុម TXT

Yeonjun
Yeonjun

៥. Yeji សមាជិកក្រុម ITZY

Yeji 
Yeji 

៦. Harry-June សមាជិកក្រុម DKB

Harry-June
Harry-June

៧. Mia សមាជិកក្រុម EVERGLOW

Mia
Mia

៨. Chaeyeon អតីតសមាជិកក្រុម IZ*ONE

Chaeyeon 
Chaeyeon 

៩. Xiaoting សមាជិកក្រុម Kep1er

 Xiaoting
 Xiaoting

ប្រភព : Allkpop

ទាក់ទងជាមួយ:
តារាកូរ៉េ
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...