ឯកាយូរពេក តារានិករទាំងនេះ ចូលចិត្តបង្ករឿងប្លែកៗ - TrueID

ឯកាយូរពេក តារានិករទាំងនេះ ចូលចិត្តបង្ករឿងប្លែកៗ

December 9, 2022

យល់ដឹង៖ នៅពេលដែលភាពឯកកោមកដល់ មនុស្សម្នាក់តែងតែចង់រកវិធីដើម្បីលុបបំបាត់វា ហើយវិធីគឺមានច្រើនណាស់ ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនជ្រើសយកវិធីដែលប្លែកៗបំផុត  ដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែអត់ប្រយោជន៍។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

មកស្គាល់ពួកគេខាងក្រោមនេះ ៖

១. Gemini ♊️ អ្នកតែងចូលទៅធ្វើឲ្យមានជម្លោះកើតឡើង។ អ្នកបង្កើតរឿង Drama ដែលគ្មានប្រយោជន៍ជាច្រើន ហើយអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យកំហឹងរបស់អ្នក យកឈ្នះនិងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបាន។

២. Scorpio ♏️ អ្នកញ៉ាំច្រើន ផឹកច្រើន ជក់បារីច្រើន និងគេងច្រើនពេក។ នេះជាវិធីតែមួយគត់ក្នុងជីវិតរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឯកកោ។

៣. Aries ♈️ អ្នកចាប់ផ្ដើមចាក់សាក់ថ្មី ចោះក្រវិលថ្មី ឬលាបពណ៌សក់របស់អ្នក ដោយពណ៌ផ្សេង ឲ្យប្លែកពីមុន។ អ្នកព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរខ្លួនអ្នក ឲ្យទៅជាមនុស្សផ្សេងម្នាក់ទៀត។

៤. Leo ♌️ អ្នកបង្ហោះគ្រប់ស្ថានភាពអាក្រក់ៗ អំពីរបៀបដែលអ្នកនឹងមិនស្វែងរកស្នេហា។ អ្នកព្យាយាមទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សមនុស្សគ្រប់គ្នា នៅលើអ៊ីនធឺណិត ហើយបន្ទាប់មកសួរអំពីការណាត់ជួបតែម្ដង។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...