លេចធ្លាយពិន្ទុ AnTuTu ពីទូរសព្ទ Motorola Moto X30 Pro ដែលប្រើឈីប Snapdragon 8 Plus Gen 1 - TrueID