ហ្វេនៗ Google ត្រៀម! បែកធ្លាយថ្ងៃបញ្ចេញ ស៊េរីទូរសព្ទ Pixel 7 ដែលគេកំពុងតែរង់ចាំ - TrueID