ថ្ងៃនេះ គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Google នឹងឃើញរូប Doodle ដែលអាចឲ្យយើងលេងហ្គេម កីឡាប៉េតង់ជុំគ្នា - TrueID