រូបភាពលេចធ្លាយថ្មី បញ្ជាក់ពីនាឡិកាឆ្លាត Oppo Watch 3 មានអេក្រង់កោងទំនើបប្លែក - TrueID