អាវពាក់ដោយអវកាសយានិកម្នាក់ ខណៈពេលហោះទៅឋានព្រះចន្ទ ត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃ ក្នុងតម្លៃរាប់លានដុល្លារ - TrueID