ដឹងថ្ងៃប្រកាសបង្ហាញ Moto X30 Pro ដែលជាទូរសព្ទមានកាមេរ៉ា 200MP មុនគេរបស់ពិភពលោក - TrueID