មានដឹងអត់? មុខងារ «ប្រវត្តិមើល» លើតិកតុក ជួយយើងស្វែងរក វីដេអូដែលធ្លាប់បានមើលពីមុន មិនឲ្យរំលង - TrueID

មានដឹងអត់? មុខងារ «ប្រវត្តិមើល» លើតិកតុក ជួយយើងស្វែងរក វីដេអូដែលធ្លាប់បានមើលពីមុន មិនឲ្យរំលង

July 24, 2022

យល់ដឹង៖ កាលពីចុងខែមីនា មានការរាយការណ៍ថា TikTok កំពុងធ្វើតេស្ដមុខងារ WatchHistory (ប្រវត្តិមើល) ដែលជួយឲ្យយើងនូវវិធីដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីរកមើលបញ្ជីនៃវីដេអូកំពុងត្រូវបានកត់ត្រា ដែលយើងបានឃើញ/មើលនៅលើកម្មវិធីនេះ។ រហូតមកដល់ពេលនេះ តើអ្នកបានទទួលឬប្រើមុខងារមួយនេះហើយឬនៅ?

ជាមួយមុខងារប្រវត្តិមើលនេះ យើងអាចរកមើលឡើងវិញ នូវវីដេអូដែលយើងធ្លាប់បានអូសមើល/ឃើញកាលពីមុន តាមលំដាប់លំដោយ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលអ្នកកំពុងមើលវីដេអូមួយដ៏ជក់ចិត្តស្រាប់តែច្រលំដៃចុច refresh ឲ្យចេញវីដេអូថ្មីទៀត នោះអ្នកអាចចូលទៅកាន់Settings ហើយជ្រើសរើស «ប្រវត្តិមើល» ដើម្បីស្វែងរកវីដេអូដែលអ្នកចង់មើលឡើងវិញ។

បើតាមការបញ្ជាក់ពី TikTok បានឲ្យដឹងថា ប្រវត្តិមើលរបស់អ្នករួមមានវីដេអូទាំងអស់ដែលអ្នកបានមើលក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃមុនខណៈពេលចុះឈ្មោះចូលគណនីតែមួយ។ វីដេអូ LIVE និង Story មិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលឡើយ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកក៏អាចធ្វើការជម្រះ (លុប)ប្រវត្តិមើល ដូចជាវីដេអូណាមួយដែលអ្នកធ្លាប់បានឃើញ។ នេះជាលក្ខណៈពិសេសថ្មីដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន បានរង់ចាំអស់ពេលជាយូរដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការប្រើប្រាស់ កាន់តែសម្បូរបែបថែមមួយកម្រិតទៀត៕

ប្រវត្តិមើលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែក ខ្លឹមសារនិងសកម្មភាព
ប្រវត្តិមើលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែក ខ្លឹមសារនិងសកម្មភាព
«ប្រវត្តិមើល»បង្ហាញពីវីដេអូដែលអ្នកប្រើធ្លាប់បានមើល តាមលំដាប់លំដោយ
«ប្រវត្តិមើល»បង្ហាញពីវីដេអូដែលអ្នកប្រើធ្លាប់បានមើល តាមលំដាប់លំដោយ
អំពីប្រវត្តិមើល
អំពីប្រវត្តិមើល
អំពីប្រវត្តិមើល
អំពីប្រវត្តិមើល
អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...