នេះជាទូរសព្ទ Vivo Y77 5G កម្រិតថវិកា តែលក្ខណៈសម្បត្តិវិញមិនធម្មតា - TrueID