លេចធ្លាយថា ទូរសព្ទ Xiaomi 12T Pro នឹងមានកាមេរ៉ាគោល ដល់ទៅ200MP - TrueID