លេចធ្លាយកាលបរិច្ឆេទ ប្រកាសបង្ហាញស៊េរី Samsung Galaxy Watch 5, Galaxy Z Fold4, និង Galaxy Z Flip4 - TrueID