នេះជាទូរទស្សន៍អេក្រង់បត់ ទំហំរហូតដល់165អ៊ីញ ទម្ងន់ជាង1តោន រីឯតម្លៃវិញមិនធម្មតា - TrueID