គេបញ្ជាក់ថា Samsung Galaxy S23 Ultra ពិតជាមានកាមេរ៉ា 200MP តែសេនស័រនេះមិនទាន់ប្រកាស - TrueID