អុញនោះ! កីឡាករ Barca រូបនេះ ទាមទារឲ្យក្លិប ផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគេពេញវិញដាច់ខាត មុនផ្តាច់កុងត្រា - TrueID