ស្រលាញ់ណាស់! លោក Ten Hag ប្រាប់ថ្នាក់លើ Man UTD ហាមលក់កីឡាកររូបនេះឲ្យសោះ - TrueID