ញាក់សាច់! ទៅដល់ Roma មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង Dybala បានបំបែកកំណត់ត្រា CR7 មួយបាត់ - TrueID