ខឹងឃាត់លែងឈ្នះ ពេលនេះ PSG បើកភ្លើងខៀវឱ្យ Mbappe ចាកចេញហើយ តែតម្លៃវិញក៏មិនណយដែរ - TrueID