អីយ៉ាស់! ស្ងាត់ៗ Arsenal ដាក់សំណើ៤០លានទិញយកកីឡាករ R.Madrid ម្នាក់នេះ - TrueID