ខ្លាចយកមកលេងអត់កើត! Ferdinand ណែនាំឲ្យ Man UTD គិតសាជាថ្មីពីការទិញយកកីឡាករម្នាក់នេះ - TrueID