លោក Enrique ជឿជាក់ថា ក្រុមជម្រើសជាតិមួយនេះ ល្អដាច់គេ នៅក្នុងការប្រកួត World Cup នាពេលខាងមុខ - TrueID