ក្រុមណាខ្លះ? Rodri ថាក្រុមទាំងនេះអាចមានឱកាសប្រជែងយកពាន PL នៅរដូវកាលក្រោយនេះ - TrueID