អុញនោះ! អ្នកកាសែតថាកីឡាករ Man UTD ម្នាក់នេះសុខចិត្តកាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យតែបានចាកចេញពីក្លិប - TrueID